ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔΕΜΙΔΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔΕΜΙΔΑΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

Η ποιότητα του σταφυλιού που θα χρησιμοποιηθεί για παραγωγή κρασιού είναι ένας από τους βασικούς λόγους για μια καλή παραγωγή. Πολλοί μεταβλητοί παράγοντες όπως το η υγρασία, θερμοκρασία του περιβάλλοντος καθώς επίσης και διάφορα έντομα που προσβάλλουν τον καρπό συμβάλλουν στην καλή η κακή παραγωγή. Ένα από τα ποιο βασικά έντομα που προσβάλλουν τον καρπό είναι και το έντομο της ευδεμίδας (Lobesia Botrana). Το έντομο της ευδεμίδας απαντύσσετε ραγδαία σε συγκεκρημένο εύρος θερμοκρασίας και υγρασίας και για αυτό τον σκοπό αρκετοί παραγωγοί ψεκάζουν ανεξέλεκτα χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε επιστημονικές μετρήσεις, όπως θερμοκρασία, υγρασία και ο πληθισμός της Ευδεμίδας.